AdminLTELogo
Nadji posao

START

1 oglas

1 kategorija pretrage ?

do 300 karaktera

1 grad ?

Objava na 2 društvene mreže (facebook + instagram)

Vremenski period

15 dana 30 dana

2.200 rsd

START +

1 oglas

Do 5 kategorija pretrage ?

Neograničeno karaktera + PDF/Word

Do 5 gradova

Objava na 5 društvenih mreža (facebook + instagram + story + twitter + linkedin)

Vremenski period

15 dana 30 dana

4.200 rsd

Preporuka

STANDARD

1 oglas

više kategorija pretrage ?

Neograničeno karaktera + PDF/Word

Svi gradovi u Srbiji + inostranstvo

Istaknuti oglas u rezultatima pretrage

Plaćena reklama na 3 društvene mreže (facebook + instagram + story)

Oglas na vrhu liste na svakih 7dana

video preduzeća ?

Google advertising

Vremenski period

15 dana

9.200 rsd

STANDARD +

1 oglas

više kategorija pretrage ?

Neograničeno karaktera + PDF/Word

Svi gradovi u Srbiji + inostranstvo

Istaknuti oglas u rezultatima pretrage

Plaćena reklama na 3 društvene mreže (facebook + instagram + story)

Oglas na vrhu liste na svakih 7dana

video preduzeća ?

Google advertising

Vremenski period

30 dana

14.000 rsd

BUSINESS

1 oglas

više kategorija pretrage ?

Neograničeno karaktera + PDF/Word

Oglas u dizajnu

Svi gradovi u Srbiji + inostranstvo

Prioritet u postavci oglasa

Istaknuti oglas u rezultatima pretrage

Plaćena reklama na 5 društvene mreže (facebook + instagram + story + twitter + linkedin)

Oglas na vrhu liste na svakih 7dana

video preduzeća ?

Google advertising

Blog

Vremenski period

15 dana

18.000 rsd

BUSINESS PLUS

1 oglas

više kategorija pretrage ?

Neograničeno karaktera + PDF/Word

Oglas u dizajnu

Svi gradovi u Srbiji + inostranstvo

Prioritet u postavci oglasa

Istaknuti oglas u rezultatima pretrage

Plaćena reklama na 5 društvene mreže (facebook + instagram + story + twitter + linkedin)

Oglas na vrhu liste na svakih 7dana

video preduzeća ?

Google advertising

Blog

Vremenski period

30 dana

22.000 rsd