AdminLTELogo
Nadji posao

START

1 oglas

1 kategorija pretrage ?

1 grad ?

do 300 karaktera

Vremenski period

15 dana 30 dana

1.950 rsd

START +

1 oglas

1 refresh ?

1 kategorija pretrage ?

oglas u 1 kategoriji ?

do 5 gradova ?

450 karaktera

1 boost za oglas ?

Vremenski period

15 dana 30 dana

4.200 rsd

Preporuka

STANDARD

15 dana

1 oglas

2 refresh-a ?

više kategorija pretrage ?

svi gradovi (SRB)

neograničeno ?

reklama na Google ?

video preduzeća ?

2x boost za oglase ?

Vremenski period

15 dana

9.200 rsd

STANDARD

30 dana

1 oglas

2 refresh-a ?

više kategorija pretrage ?

svi gradovi (SRB)

neograničeno ?

reklama na Google ?

video preduzeća ?

2x boost za oglase ?

Vremenski period

30 dana

14.300 rsd

BUSINESS

3 oglasa ?

2 refresh-a

više kategorije pretrage ?

svi gradovi (SRB)

neograničeno

reklama na Google

video preduzeća

3x boost za oglase ?

Vremenski period

90 dana

38.400 rsd

BUSINESS PLUS

12 oglasa ?

na 7 dana 1 refresh

više kategorije pretrage ?

svi gradovi (SRB)

neograničeno

reklama na Google ?

video preduzeća

4x boost za oglase ?

Vremenski period

365 dana

143.000 rsd